NZOZ Medox - leczenie uzależnień

NZOZ Medox powstał jako Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej w 2008 roku. Przez pierwsze pięć lat funkcjonował jako prywatny szpital psychiatryczny specjalizujący się w dziedzinie leczenia uzależnień i zaburzeń nastroju głównie zespołów depresyjnych. Po zmianie ustawy w 2013 roku został przekształcony w Zakład wykonujący działalność lecznicza i funkcjonuje jako stacjonarny Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień.

Serwis medox-lekomania.pl przedstawia ofertę oddziału detoksykacyjnego i oddziału leczenia uzależnień skierowana do dorosłych osób uzależnionych od leków.

Klinika Medox proponuje:

  • krótkie pobyty detoksykacyjne w tym odstawienie lekow i leczenie przykrych i niebezpiecznych objawów odstawiennych czyli abstynencyjnych
  • dłuższe co najmniej kilkutygodniowe pobyty, w okresie których odstawia sie leki (przeważnie BZD lub Z-drug) i pacjent realizuje podstawowy program terapeutyczny OTU.

Przez cały okres pobytu pacjenci pozostają pod stałą opieką doświadczonej kadry medycznej: lekarzy specjalistów, psychiatrów, psychologów, specjalistów terapii uzależnień. Oferta zawiera wykonanie diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej, ogólnego stanu zdrowia. Leczenie uzależnienia od leków, lekomanii, schorzeń współistniejących. Podstawowe metody terapii to:

  1. leczenie farmakologiczne
  2. psychoterapia – wsparcie psychospołeczne
  3. rehabilitacja, fizjoterapia
  4. leczenie dietą. porady dietetyka
  5. uczestnictwo w grupach wsparcia

Od założenia z oferty Kliniki skorzystało kilka tysięcy osob z Polski, USA, Kanady, Australii, Europy zachodniej.

Leczenie lekomanii najczęściej dotyczy osób uzależnionych od:

  • leków uspokajających głównie benzodiazepin
  • leków nasennych tzw. Z-dryg
  • leków przeciwbólowych, NLP, opiatów

Lekomania to dziś problem co najmniej 15-20% osob należących do klasy średniej i wyższej, zachęcamy do poznania szczegółowej oferty NZOZ Medox.


Tytuł: NZOZ Medox - leczenie uzależnień